Memorial Assistance - Plan funerar - Asistenta Servicii Funerare
Asistenta si consiliere privind constatarea decesului, pregatirea si organizarea serviciilor funerare, traditii si obiceiuri crestine, plan funerar

Memorial Assistance - Ajutorul de deces (ajutorul de inmormantare)

Conditiile acordarii ajutorului de deces (ajutorul de inmormantare), documentele necesare, cuamntum

Plan Funerar :: Memorial Assistance Ajutorul de deces este reglementat in prezent prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

In cazul decesului unei persoane asigurate in sistemul public sau al unui pensionar, beneficiaza de ajutorul de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoana care face aceasta dovada.

Dovada suportarii cheltuielilor ocazionate de inmormantare se poate face prin orice mijloc de proba prevazut de lege.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea castigului salarial mediu brut. Pentru anul 2011, cuantumul ajutorului de deces este stabilit prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010, astfel:

 • 2.022 lei, in cazul decesului asiguratului sau pensionarului
 • 1.011 lei, in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului

Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutorul de deces in cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Conform legii, se considera membru de familie:

 • sotul;
 • copii proprii, copii adoptati, copii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copii incapabili de munca , indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;
 • parintii si bunicii oricaruia dintre soti;

Dovada ca membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaratie pe propria raspundere a celui care solicita ajutorul.

Atunci cand membrul de familie decedat era un copil inapt pentru munca, in varsta de peste 18 ani, ajutorul de deces se acorda cu conditia prezentarii unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta cauza care l-a facut inapt pentru munca precum si data ivirii acesteia.

Ajutorul de deces se acorda distinct, in functie de calitatea persoanei decedate astfel:

 • de catre angajator, in cazul decesului salariatului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • de care institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • de catre Casa Teritoriala de Pensii, respectiv Casa de Pensii Sectoriala (Bucuresti) in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaratie sau contract de asigurare sociala, respectiv a unui membru de familie al acestuia.

Ajutorul de deces se achita persoanei indreptatite sau mandatarului desemnat, prin procura speciala, de catre acesta. Dreptul asiguratilor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare.

Ajutorul de deces se achita in baza unui dosar care trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cerere tip pentru acordarea ajutorului de deces;
 • certificat de deces (original + copie);
 • act de identitate al solicitantului (original + copie);
 • acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original + copie);
 • dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original + copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani (original);
 • adeverinta care certifica faptul ca, la data decesului, membrul de famile cu varsta cuprinsa intre 18 - 26 de aniurma o forma de invatamant organizata potrivit legii (original).

In cazul decesului persoanei in timpul concediului pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 1 an, 2 ani, respectiv in cazul copilului cu handicap pana la 3 ani, ajutorul de deces se plateste de catre anhajator daca, anterior intrarii in concediu, persoana in cauza era asigurata obligatoriu potrivit prevederilor articolului 6 alin. (1) pct. I, II sau V din lege si raportul de munca a fost suspendat.

Cererea pentru achitarea ajutorului de deces (ajutorul de inmormantare) se depune la platitorii acestui drept de asigurari sociale si poate fi solicitat in termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa il solicite (aceasta data se asimileaza de regula cu data la care a avut loc efectuarea si suportarea cheltuielilor de inmormantare). Ajutorul de deces se achita in 24 de ore de la solicitare de un singur platitor. Dupa efectuarea platii ajutorului de deces, platitorul are obligatia de a inscrie pe versoul certificatului de deces original in baza caruia se solicita ajutorul de deces, mentiunea ACHITAT, data, semnatura si stampila.

Constatarea decesului

In stabilirea decesului unei persoane, definitorie este incetarea ireversibila a a ctivitatii cerebrale sau a activitatii cardiace, stabilita prin . . .

Citeste mai departe

Plan funerar

Planul funerar este un contract incheiat intre dvs. si compania noastra, un contract care prevede si garanteaza conditiile si termenii in care . . .

Citeste mai departe

Ajutorul de deces

Dovada suportarii cheltuielilor ocazionate de inmormantare se poate face prin orice mijloc de proba prevazut de lege iar cuantumul . . .

Citeste mai mult

Magazin funerar - revista profesionistilor domeniului funerar din Romania